Модернізація кранів на частотний привід

Модернізація систем управління і електроприводу кранових механізмів на частотний привід

Чи дійсно модернізація або реконструкція крана настільки багато коштує, що доводиться від них відмовлятися?

Проблема реконструкції і модернізації підйомно-транспортного обладнання для деяких організацій здається завданням нездійсненним і неприйнятним через великі капіталовкладення, необхідних для їх реалізації. Але придбання нового обладнання обходиться набагато дорожче, і організації виявляються в глухому куті. Адже в умовах конкуренції з'являються можливості до більш гнучких схем впровадження нового обладнання, що в свою чергу сприяє збільшенню бажаючих вирішити проблеми технічного оснащення саме цим способом, а не купівлею нового обладнання, що є поки мало доступним нашим підприємствам.

У технологічному процесі транспортування вантажів центральне положення займають крани. Їх поломки ведуть до обриву технологічного ланцюга транспортування. Звичайно, можлива їх заміна шляхом застосування інших транспортних машин: автомобілів, мобільних кранів і т.д. Але ця заміна все одно є неповноцінною і незадовільною альтернативою для транспортно-перевантажувальних організацій, швидше ця заміна кранів на час простою іншим обладнанням говорить про прорахунки керівництва фірми або осіб, відповідальних за справний стан кранів і їх експлуатацію. Як вже було сказано вище, заміна крана іншим обладнанням сильно знижує обсяги вантажно-розвантажувальних робіт, що в свою чергу веде до великих економічних втрат, не кажучи вже про зриви договірних термінів і виникає недовіра з боку потенційних клієнтів. Клієнти, невпевнені в надійності технічної бази підрядника, відмовляються від таких організацій і змушені шукати партнерів з більш високим рівнем технічного забезпечення. З огляду на важку ситуацію в нашій країні, це завдання є не з легких. Переважна більшість організацій виявилась приблизно на одному рівні технічного забезпечення. До цього призвели і тривала економічна криза, і припинення розвитку машинобудівної галузі, і припинення проектної та дослідницької діяльності НДІ і проектних організацій, які займалися розвитком промисловості і сприяли конкурентоспроможності вітчизняної техніки з зарубіжними аналогами. Тому майже всі організації утримують на своєму балансі крани в кращому випадку випуску кінця 70-х, початку 80-х років. З того часу техніка не оновлювалася, і вона до цих пір функціонує, не дивлячись на її давно вже вийшли нормативні терміни служби.

Модернизація кранів, панель управління ПЗКБ - фото №1 Модернізація крана, панель управління - фото №2 Модернізація крана, блоки резисторів - фото №3

Добре, що в колишньому Радянському Союзі конструкції мали великі запаси міцності і довговічності, що дає можливість продовжувати їх експлуатацію сьогодні. Але і ця техніка має свою межу, виходить з ладу, призводить до великих витрат в обслуговуванні та ремонті, що змушує керівництво фірми шукати інші шляхи відновлення технічної бази. Великі підприємства такі, як порти, намагаються оновлювати свою базу новими зарубіжними і вітчизняними кранами, що, як відомо, заняття не з дешевих. Темпи оновлення малі в зв'язку з обмеженим фінансуванням. Тому і цей варіант вирішення проблеми не завжди прийнятний навіть великим організаціям, не кажучи вже про малі підприємства.

Модернізація мостового двобалкового крану 5 тонн - фото №4

Одним з виходів із ситуації є модернізація експлуатованої техніки. В основному, модернізації підлягають привода кранів і системи управління, так як металоконструкція, маючи великий запас міцності, допускає подальшу експлуатацію. Модернізація систем керування електропривода кранових механізмів полягає в заміні існуючих релейно-контакторних систем управління з реостатним методом регулювання на систему частотного управління, що передбачає безконтактне плавне регулювання швидкості в широкому діапазоні при високому рівні енергозбереження, отримання малих (доводочних) швидкостей, що забезпечують необхідну точність установки, збереження вантажу, підвищення продуктивності, зменшення кількості технічних обслуговувань і ремонту як електричної, так і механічної частин крана, скорочення витрат змінно-запасних частин і, відповідно, простоїв обладнання.

Кран мостовий двобалковий  - фото №5 Модернізація мостового крану на частотний електропривід - фото №6

Ефект від модернізації кранів досить високий, а саме:- зменшення майже вдвічі пускових струмів і як наслідок ударних навантажень за рахунок можливості здійснити плавний пуск / зупинку двигуна, що призводить до збільшення термінів експлуатації механічних вузлів (редукторів, валів, шестерень, муфт і т.д.) а також самої металоконструкції.

  • зменшення споживання електроенергії приводу за рахунок виключення шаф опорів при регулюванні швидкості і підвищення коефіцієнта потужності (cosφ - 0,98 ÷ 1) приводів механізмів.
  • збільшилася точність позиціонування (були отримані в результаті малих (доводочних) швидкостей, які стали можливими при використанні частотних перетворювачів, що призвело до збільшення продуктивності за рахунок скорочення часу позиціонування).

Досить великий економічний ефект надає застосування програмованих логічний контролерів (ПЛК) та систем дистанційного керування в/п механізмами.

Заміна релейних схем управління на ПЛК дає значне зменшення масогабаритних показників, а також збільшення надійності та часу безвідмовної роботи.

Кабіна мостового кранат- фото №7

Застосування дистанційного керування дозволяє виключити шкідливий вплив виробничих факторів на людину і знизити ймовірність отримання травм та інших негативних наслідків внаслідок НП на виробничій ділянці. Також дозволяє більш раціонально використовувати людські ресурси за рахунок поєднання роботи кранівника і стропальника (як приклад).

Питання обслуговування нового обладнання замовник або вирішує самостійно, власними силами, або силами організації, що виконувала монтаж, і далі обслуговує модернізовані приводи і системи управління.

Всі вищеописані моменти щодо частотного приводу, систем на основі ПЛК та дистанційного керування можна застосувати й до нових, і до тих що знаходяться в стадії проектування кранів. Виготовлення, монтаж, налагодження таких систем управління і приводу не вимагають більшої кількості часу ніж релейно-контакторні системи.
 

 
Опитувальний лист для прорахунку вартості
реконструкції крана на частотний привід